Stemvorken

Dit is nog niet helemaal uitgewerkt. Er hoort een route bij door Oud-Zuid. Inspiratie is het boekje Labyrintische genoegens van Onno-Sven Tromp uit 2002. Het idee is om een literaire wandeling te organiseren rond Stemvorken uit 2021. Als je daar belangstelling voor hebt of als je een vraag hebt, graag een reactie naar jannekev@dds.nl

Schuin tegenover hun huis in de Cornelis Schuijtstraat Kapper Barry Barber

Beter Langharig dan Kortzichtig

Zij wonen vlakbij boekhandel Olle Tornij in de Exilstraat (=Banstraat 22hs)


Oude foto – Ko van Leest

Cornelis Andriessenstraat 75 = wordt elders in het boek  Cornelis Schuijtstraat 75 genoemd.

Albert Egberts en Zwanet Vrauwdeunt wonen hier.
Samen met hun twee kinderen Cynthia (vader dipsomane advocaat Ernst Quispel) en Thjum.


Restaurant diuZ-duO p.192

Corinne Suwijn en Zwanet liggen hier gedurende het hele boek in de echtelijke sponde.

Eerder woonadres

Café Welling
p.851

Barry, de kapper, roddelt met Zwanet in café de Lier.
Hans Krop was vaste klant om het huis aan de overkant te begluren

(voor wie het nog niet zag: delier)